You are here


София 1000, бул. ”Дондуков” 14
тел.: +359 2 987 08 17
ел.поща: crhc.sofia@gmail.com

ЦРХЦ в youtube

ЦРХЦ в Instagram

 

управител:
Веска Каменова
тел.: +359 887 262 718
ел.поща: veska_kamenova@abv.bg