You are here

По-важни обекти, реставрирани от специалисти на фирмата:

Църкви – недвижими културни ценности с категория „национално значение“

Църква „Св.Георги“ – XVI-XVII век, с.Арбанаси – връщане на стенописите – консервация, реставрация и експониране.

Църква „Св.Георги“ – 1812 г., с.Голямо Белово – цялостна реставрация.

Църква „Св.Параскева“ – 1872 г., гр.Плевен – цялостна реставрация на всички художествени ценности.

Манастирска църква „Св.Арх.Михаил“ – XIII век, Трънски манастир – цялостна реставрация на стенописите от XIII-XIV век в олтарното пространство, включваща разслояване на стенописите от XVII век.

Манастирска църква „Св.Успение Богородично“ – XVII век, с.Арбанаси – реставрация на стенописите в притвора – първа награда от дарителски проект на МОТО-ПФОЕ.

Манастирска църква „Св.Илия“ – XVII век, Тетевенски манастир – реставрация и експониране на стенописите и други художествени ценности.

Църква „Св.Петка“ – XVII век, гр.Своге – цялостна реставрация на художествените ценности.

Църква „Св.Димитър Солунски“ – XIX век, с.Ярловци, община Трън – цялостна реставрация на художествените ценности.

Реставрация на църкви по проект „Родопската Света Гора“, спонсориран от ФАР по програма на ЕС – реставрация на пет обекта.

и др.

Археологически обекти

Гробница „Шушманец“ – IV век Пр.Хр., край гр.Казанлък – консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец.

Ранно-християнска базилика „Червената църква“ – V век, край гр.Перущица – консервация и реставрация на стенописните фрагменти.

Средновековен комплекс на праисторическа и средновековна селищна могила край с.Дядово, Новозагорско – аварийна консервация и укрепване на застрашен зид от крепостната стена и археологически изкопи, защита на разкрити археологически структури.

Антична вила „Армира“ – II век, гр.Ивайловград – реставрация на мозайки – по ТГС България-Гърция „Великолепието на Армира“.

Римски театър и амфитеатър „Сердика“ – II-III век – аварийна консервация на обекта.

и др.

 

Архитектурни обекти - недвижими културни ценности

Къща на ул.“Париж“ 1 – 1921 г., гр.София, Административна общинска сграда – реставрация на художествените ценности от интериора и по фасадите на сградата.

„Лекова къща“ – 1873 г., гр.Панагюрище – цялостна реставрация на художествената украса на къщата – интериор и фасади.

и др.