You are here

По-важни обекти, реставрирани от специалисти на фирмата са:

2012
- църква "Света Параскева", гр. Плевен – окончателно завършване на реставрацията на художествените ценности в метрополитската църква;
- гробница "Шушманец" край гр. Казанлък – консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец;
- реставрация на ранно-християнската базилика "Червената църква" край гр. Перущица;
- църква "Свети Гeорги", с. Арбанаси – връщане на стенописите, консервация и реставрация;
- църква "Свети Гeорги", с. Голямо Белово – КРР на стенописите в южния кораб;

2011
- изготвяне на проект за реставрация на ОББ, гр. Шумен;
- германски манастир "Свети Иван Рилски", гр. София – изготвяне на проект и реставрация на иконостаса;
- църква "Свети Георги", с. Голямо Белово – реставрация на стенописите горен регистър;
- църква "Свети Георги Метошки", гр. Асеногвград – реставрация на стенописите сектор подемпорията;

2010
- реставрация на административна общинска сграда ул. Париж 1, гр.София - реставрация по художествените ценности на сградата;
- изготвяне на работни проекти за "Дяволския мост", "Орлови скали", "Старата барутчийница", гр. Ардино

2009
- църква "Света Троица", с. Горна Метрополия – реставрация на иконостаса и стенописите;
- манастирска църква "Свети Архангел Михаил", гр. Трън – проучване и изготвяне на прокт за рестварация;
- църква "Свети Георги", с. Голямо Белово, общ. Белово – реставрация на стенописите от северната стена централния кораб;

2008
- антична вила "Армира", гр. Ивайловград – реставрация на мозайки – по ТГС България-Гърция "Великолепието на Армира";
- църква "Света Троица", с. Беловица, общ. Хисаря - проучване, изготвяне на проект и аварийно сваляне на стенописи;
- църква "Свето Успение Богородично", гр. Пазарджик – връщане на свален медальон от централния свод; 
- църква "Свети Архангел Михаил", с. Осиковица, общ. Правец – реставрация на стенописи;
- римски театър и амфитеатър "Сердика" – аварийна химическа консервация на обекта;
- Античен театър, гр. Пловдив – консервационни работи по сцената;

2007
- манастирска църква "Свето Успение Богородично", с. Арбанаси – реставрация на стенописи в притвора – първа награда от дарителски проект на МОТО-ПФОЕ;
- църква "Свети Георги", с. Голямо Белово – реставрационни работи по тавана и стенописите; 
- църква "Свети Архангел Михаил", с. Осиковица, общ. Правец – реставрация на иконостаса; 
- църква "Свето Успение Богородично", гр. Пазарджик – аварийно сваляне на част от медальона в централния свод;
- църква "Свето Успение Богородично", гр. Пазарджик – изработване на конструкция за връщане на медальона от свода;
- църква "Свети Георги Метошки", гр. Асеновград – реставрация на стенописите;

2006
- средновековен комплекс на праисторическа и средновековна селищна могила край с. Дядово, Новозагорско – аварийна консервация и укрепване на застрашен зид от крепостна стена и археологически изкопи, защита на разкрити археологически структури;

2005
- Тутева къща – реставрация на фасадите;
- църква "Свето Успение Богородично", гр. Асеновград – реставрация на иконостаса;
- църква "Свети Теодор Тирон", правешки манастир – цялостна реставрация на художествените ценности;

2004 
- родопската "Света Гора" - спонсориран от ФАР, по програма на ЕС – реставрация на пет обекта;
- църква "Свети Георги Амбелино", гр. Асеновград – реставрация на екзонартекса;