You are here

Проектът PANNA в предаването "Европа за мен" на БНР

Проектът PANNA в предаването "Европа за мен" на БНР

"Европейски учени се обединяват за нов метод за реставрация и съхранение на културни ценности" .

В интервю за Българско Национално Радио (БНР), Мира Христова, старши реставратор към Центъра за Реставрация на Художествени Ценности (ЦРХЦ), говори за иновативния метод разработен в рамките на проекта PANNA и за възможностите, които предлага за опазването на Европейското културно наследство в бъдеще. Чуйте интервюто на страницата на Европа за мен. Повече за проекта можете да научите на http://panna-project.eu.