You are here

Семинар на тема "Нови материали и техники в опазването и консервацията на културното наследство" в Нови Сад

Семинар на тема "Нови материали и техники в опазването и консервацията на културното наследство" в Нови Сад

ЦРХЦ, като представител на консорциума PANNA, взе участие в семинара "Нови материали и техники в опазването и консервацията на културното наследство", който се състоя на 8 юли в Нови Сад, Сърбия. Фирмата представи протоколa "пълен цикъл" ("full-life" protocol), както и резултатите от различни практически изледвания, проведени в рамките на проекта, които илюстрират възможностите на атмосферната плазма в реставрацията на културни ценности.

Семинарa беше организиран във връзка с провелата се среща на клъстера NanomeCH, на която присъстваха представители на проектите  HEROMATIMATNANOFORARTNANOMATCH и PANNA

Презентациите можете да намерите на сайта на клъстера.