You are here

ЦРХЦ на Национална научна конференция „Иваново – Червен – Търнов – наследството на Средновековието“

Центърът за Реставрация на Художествени Ценности взе участие в Националната научна конференция с международно участие „Иваново – Червен – Търнов“ – наследството на Средновековието“, която се проведе в Русе и Велико Търново на 16-19 юни 2021.

Нашият сътрудник Аблена Мазакова изнесе доклад-презентация „Ивановските скални църкви – минало и настояще. Ще пропадне ли направеното от реставраторите за опазването на световния паметник.“

Форумът се организира от Регионален исторически музей – Русе и Регионален исторически музей – Велико Търново по повод 800 години от основаването на Скалния манастир „Св. Архангел Михаил“ при с. Иваново от Свети Йоаким Търновски. Събитието се реализира под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.