You are here

ЦРХЦ беше поканена, от Софийска Община, да вземе участие в срещите на Регионалната Инициативна Група (РИГ) по проекта InCompass - "Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори”.

Проектът цели да подпомогне устойчивостта на инкубатори за креативни индустрии и да им... Прочети целия проект

ЦРХЦ участва в тригодишен научноизследователски проект с осем други партньори от четири европейски страни (Белгия, България, Германия и Италия).

Plasma And Nano For New Age “Soft” Conservation (PANNA) e европейски съвместен проект по РП7, насочен към разработването на нови... Прочети целия проект