You are here

InCompass

InCompass

ЦРХЦ беше поканена, от Софийска Община, да вземе участие в срещите на Регионалната Инициативна Група (РИГ) по проекта InCompass - "Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори”.

Проектът цели да подпомогне устойчивостта на инкубатори за креативни индустрии и да им даде възможност да създадат и споделят иновативни методи за преодоляване на общата зависимост от публично финансиране. 

Съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие към ЕС чрез програмата за международно сътрудничество INTERREG IVC, целта на проекта е да информира за и да стилумира, съвместното развитие на местни, регионални, национални и европейски политики, като по този начин повиши способността за създаване на повече експериментални пространства, пространства за иновации и предприемачество в сферата на креативните индустрии, както и да им позволи да предоставят двигател за устойчив растеж и създаване на работни места, както се посочва в Лисабонската Стратегия. 

Повече информация за проекта и неговия прогрес можете да откриете на  http://www.incompassproject.eu.

InCompass