You are here

Plasma And Nano For New Age “Soft” Conservation (PANNA)

Plasma And Nano For New Age “Soft” Conservation (PANNA)
ЦРХЦ участва в тригодишен научноизследователски проект с осем други партньори от четири европейски страни (Белгия, България, Германия и Италия).

Plasma And Nano For New Age “Soft” Conservation (PANNA) e европейски съвместен проект по РП7, насочен към разработването на нови техники и технологии за почистване и реставрация на културни ценности.

Цели на проекта:
• Разработване на преносима плазмена горелка за почистване на повърхности и нанасяне на защитни покрития;
• Разработване на самодиагностициращи се покрития за защита на камък, метал и стенописи;
• Разработване на невидими маркери за идентификация и против фалшификации;
• Създаване на нов, обратим протокол “пълен цикъл”, който да обхваща цялостния процес на реставрация: почистване на повърхността, нанасяне на защитни покрития и тяхното отстраняване.
 
Проектът стартира на 1 ноември 2011 година.
 
Уебсайт: www.panna-project.eu