You are here

ЦРХЦ на VII-та Научна Конференция с Международно Участие „Съвременни Технологии в Културно-Историческото Наследство“

ЦРХЦ на VII-та Научна Конференция с Международно Участие „Съвременни Технологии в Културно-Историческото Наследство“

Центърът за Реставрация на Художествени Ценности ще участва в VII-та Научна Конференция с Международно Участие „Съвременни Технологии в Културно-Историчесото Наследство“, която ще се проведе на 10-11 октомври в ТУ София.

За трета поредна година ЦРХЦ ще представя свое проучване на конференцията, която се организира в рамките на „Дни на науката – 2019“.

Форумът се организира с цел популяризирането на последните проучвания и иновативни методи в сферата на опазване на недвижимото културно наследство и е насочен към специалисти от различни научни области свързани с обследването, опазването, реставрацията и социализацията на културно-историческото наследство и превръщането му в ресурс за креативните индустрии.

Повече информацията можете да намерите на сайта на конференцията http://conference-design.tu-sofia.bg/