You are here

Семинар на PANNA във Венеция

Семинар на PANNA във Венеция

Проектът по РП7 PANNA (Plasma And Nano for New Age "soft" conservation) наближава своя край след три години успешна работа. Инициативата PANNA, която получи финансиране от ЕС, приключва през ноември 2014.

През тази последна година от проекта бяха организирани няколко мероприятия за разпространяване на резултатите на европейско ниво. Вече бяха проведени семинари в Рим, София, Берлин и Антверпен. Поради растящия интерес, нов семинар за възможностите на атмосферната плазма в почистването на исторически повърхности ще се състои на 30 октомври във Венеция.

Събитието се организира съвместно с Регионалния департамент за историческо, худовествено и етно-антропологическо наследство на Венеция (Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare) и е насочено към всички лица отговорни за вземането на решения, както и професионалисти и изследователи, работещи за опазването на културното наследство.

Тук можете да рагледате брошурата за семинара (на италиански).

В PANNA участват 9 партньора (научно-изследователски центрове, технологични и реставраторски МСП) от Белгия, България, Германия и Италия. Целта на проекта е да се разработи нов, обратим протокол “пълен цикъл”, който да обхваща цялостния процес на реставрация: почистване на повърхността с плазма, нанасяне на защитни покрития и тяхното отстраняване. 

Целите на проекта PANNA, както и някои от основните постижения, можете да откриете тук