You are here

ЦРХЦ на шестия международен конгрес "Наука и технология за опазване на културното наследство в средиземноморския басейн"

ЦРХЦ на шестия международен конгрес "Наука и технология за опазване на културното наследство в средиземноморския басейн"

Центърът за Реставрация на Художествени Ценности (ЦРХЦ) взе участие в шестия международен конгрес „Наука и технология за опазване на културното наследство в средиземноморския басейн“, който се състоя от 22 до 25 октомври 2013 година в Атина.

Представен беше изпълнения през 2012 година проект за реставрация и експониране на стенописите от ранно-християнската базилика „Червената църква“ край град Перущица. 

Доц. д-р Ангел Павлов (ЦРХЦ) представи резултатите от експериментално отстраняване на маслени надживописвания с помощта на атмосферна плазма. Изследването беше направено в рамките на проекта PANNA (съвместен проект по РП7 на ЕК).

Това беше седмото издание на конгреса, който от 1996 година се е провежда в Европа и Африка с цел да покаже решаващия принос на науката и технологията в опазването на общото ни културно наследство. Тази година домакин на събитието беше Националния технически университет на Атина (National Technical University of Athens - NTUA).

Резюмето на публикацията, както и повече информация за конгреса, можете да намерите на www.athenscongress.com.